Styret og foreninger

Dugnadsånden i bygda vår er stor. På Fredvang og Krystad har vi flere foreninger som jobber for å fremme trivsel og utvikling i bygda. Her er en oversikt over alle. 

Fredvang og Krystad Bygdelag har som formål å fungere som et organ for å fremme befolkningens interesser og bidra i utviklingen av lokalsamfunnet. Fredvang og Krystad bygdelag er et partipolitisk nøytralt lag. Saker kan fremmes av laget alene eller i samarbeid med andre institusjoner og lag eller personer. Laget kan fremme saker for enkeltpersoner eller andre selskaper og lag. Bygdelaget eier og har ansvar for driften av hytta Strandbo og Lofoten torvmuseum.

Kontakt styret på Kontakt@fredvangogkrystad.no

Lysforeningen holder jevnlige cafér og arrangementer for å hente inn midler til veilys. 

Fredvang Vassverk jobber med vedlikehold og forsyning av drikkevann til alle husstander på Fredvang og Krystad. 

Fredvang Idretts-og ungdomslag jobber for å ivereta ungdomshuset som samlingslokale, i tillegg sørger laget for ulike typer aktivitet i bygda. 

Båtforeningen har ansvaret for flytebrygger med liggeplasser for båter. 

 

Medlemmer:

Kjell Asbjørn – Leder

Thomas Nygård

Hugo Johanssen

Steinar Nygård

Reidar Mekiassen